CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Một số thủ tục sau khi đăng ký doanh nghiệp

Để có thể tiến hành hoạt động kinh doanh, sau khi đăng kí doanh nghiệp, ngoài việc công bố công khai nội dung đăng kí doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp và việc đăng kí khắc dấu, thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp mình thì công ty còn phải tiến hành việc kê khai và nộp các loại thuế để doanh nghiệp được đi vào hoạt động.

Công việc này bao gồm các nội dung, thủ tục như sau:

+ Công bố công khai nội dung đăng kí doanh nghiệp gồm các nội dung: nghành, nghề kinh doanh, danh sách cổ đông sáng lập.

+ Đăng kí khắc con dấu doanh nghiệp: theo quy định mới doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp.

+ Kê khai thuế: Sau khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, cần tiến hành các thủ tục kê khai và nộp các loại thuế sau:

 - Thuế môn bài: Doanh nghiệp mới thành lập chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai nộp thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh ngiệp. Nếu doanh nghiệp mới thành lập, có phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh thì phải khai, nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh. (Những doanh nghiệp thành lập trong 06 tháng đầu năm phải nộp thuế môn bài cả năm; những doanh nghiệp thành lập trong 06 tháng cuối năm chỉ nộp thuế môn bài nửa năm. Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

- Thuế giá trị gia tăng: Doanh nghiệp mới thành lập phải thực hiện phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo một trong hai phương thức sau:

+ Phương pháp khấu trừ thuế: Doanh nghiệp đăng kí tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

* Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

* Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

+ Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng tỉ lệ phần trăm nhân với doanh thu áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập trừ trường hợp đăng kí tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Doanh nghiệp mới thành lập căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý.

Kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp thực hiện kê khai quyết toán thuế TNDN.

Hồ sơ khai quyết toán thuế gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, báo cáo tài chính năm, một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai thuế TNDN tùy theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp.

- Thuế TNCN: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng.

Nếu cá nhân, tổ chức trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại giấy tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở xuống thì khai thuế theo quý. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. (M.Ng)

muc-le-phi-mon-bai-moi-nhat-tu-nam-2017.jpg


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE