CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

So sánh hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp

Hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp là hai khái niệm dễ gây nhầm lẫn. Thực chất đây là hai hình thức tổ chức lại doanh nghiệp khác nhau và được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệp. Luật Hồng Thái đưa ra một số tiêu chí so sánh nhằm giúp các doanh nghiệp nắm rõ, phân biệt được hai hoạt động này, từ đó đưa ra quyết định phù hợp cho doanh nghiệp của mình, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Tiêu chí

Hợp nhất doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp

Căn cứ

Điều 194 Luật Doanh nghiệp 2014

Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2014

Định nghĩa

Hai hoặc nhiều doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp để hình thành một doanh nghiệp mới.

Các doanh nghiệp bị sáp nhập phải mang tài sản, quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình gộp chung với tài sản của doanh nghiệp sáp nhập.

Hệ quả

Sau khi đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

Công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại. Công ty sáp nhập thừa hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp cũng như có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của công ty bị sáp nhập.

Thủ tục

- Chuẩn bị hợp đồng hợp nhất.

- Thông qua hợp đồng hợp nhất.

- Tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất.

- Gửi hợp đồng hợp nhất cho các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

- Chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập.

- Thông qua hợp đồng, điều lệ công ty nhận sáp nhập.

- Đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập.

- Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.


Phạm vi dịch vụ của Công ty luật TNHH Quốc Tế Hồng Thái và Đồng nghiệp

- Hoàn thiện hồ sơ cho Quý khách hàng.

- Tư vấn thủ tục và các nội dung khác có liên quan.

- Thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE