CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

Chuyển đồi khi đáp ứng đủ 5 điều kiện sau đây:

Thứ nhất, có đủ các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định

Thứ hai, chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty ( đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên) hoặc là thành viên ( đối với trường hợp chuyển thành công ty TNHH hai thành viên).

Thứ ba, chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ.

Thứ tư, chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên có hợp đồng chưa thực hiện xong về việc công ty TNHH được chuyển đổi có nghĩa vụ tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó.

Thứ năm, chủ doanh nghiệp tư vấn cam kết hoặc thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

ð Lưu ý: - Các công ty sau khi được chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động.

- Yêu cầu chung về thủ tục pháp lý triển khai việc chuyển đổi loại hình: mọi trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phải do cơ quan cao nhất của công ty là chủ sở hữu quyết định.

*M.Ng*

LUẬT HỒNG THÁI.png


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE