CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp diễn ra khá phổ biến trên thế giới. Nếu sáp nhập doanh nghiệp không tạo ra một công ty mới mà chỉ trên nguyên tắc “cá lớn nuốt cá bé” thì hợp nhất doanh nghiệp là hoạt động nhằm tạo ra một công ty mới. 
Theo quy định tại Điều 194 Luật Doanh nghiệp 2014 thì hợp nhất doanh nghiệp là việc hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệp trong lĩnh lực tổ chức lại doanh nghiệp nói chung, hợp nhất doanh nghiệp nói riêng, Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp tin tưởng mang đến dịch vụ tốt nhất cho quý khách hàng.
Căn cứ pháp lí
 
Luật Doanh nghiệp 2014
 
Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp.
 
Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11.

2. Dịch vụ tư vấn hợp nhất doanh nghiệp của HSLAWS.

2.1. Tư vấn sơ bộ những vấn đề pháp lí liên quan đến hoạt động hợp nhất doanh nghiệp.
 
- Tư vấn điều kiện hợp nhất doanh nghiệp.
 
- Tư vấn địa vị pháp lí của công ty hợp nhất và công ty bị hợp nhất sau khi hợp nhất.
 
- Tư vấn cơ cấu, tổ chức của công ty hợp nhất.
 
- Tư vấn về những vấn đề thường vướng mắc, những tranh chấp thường phát sinh trong quá trình hợp nhất và cách thức hạn chế những vướng mắc, những tranh chấp này.
...
2.2. Tư vấn thủ tục hợp nhất doanh nghiệp.
 
Về thủ tục hợp nhất doanh nghiệp, Điều 194 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:  
 
-    Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất. Hợp đồng hợp nhất phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của các công ty bị hợp nhất; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất; thời hạn thực hiện hợp nhất; dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất;
 
-  Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất theo quy định của Luật này. Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.
 
Lưu ý: 
-  Trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác 
 
2.3.  Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH) của từng công ty để thông qua nội dung hợp nhất công ty;
 
2.4.  Tư vấn Hợp đồng hợp nhất và thông qua các nội dung hợp nhất;
 
2.5. Tư vấn phương án sử dụng lao động;
 
2.6. Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất;
 
2.7. Tư vấn xây dựng Điều lệ công ty hợp nhất;
 
2.8. Tiến hành các thủ tục hợp nhất doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:
 
- Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ hợp nhất doanh nghiệp cho khách hàng.
 
- Đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục hợp nhất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 Tài liệu tham khảo, mời các ban download TẠI ĐÂY

Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE