CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Thủ tục tách công ty cổ phần

Tách Công ty cổ phần là việc chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (Công ty bị tách) để thành lập Công ty cổ phần cùng loại (Công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.


1. Trình tự thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;

- Các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

- Công ty được tách tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách công ty nêu trên.

- Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

2. Hồ sơ tách công ty cổ phần:

- Nghị quyết tách công ty của đại hội đồng cổ đông

 - Biên bản họp Hội đồng cổ đông về việc tách công ty

 - Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty bị tách

 - Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu)

 - Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền

 - Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

 - Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định

 - Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề

 - Bản kê khai thông tin đăng ký thuế  

3. Các bước tiến hành

 - Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 - Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký đầu tư để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

 - Theo dõi bổ sung hồ sơ nếu có yêu cầu bổ sung.

 - Nhận kết quả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

4. Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội;

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp;

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký Doanh nghiệp;

5. Phạm vi dịch vụ của Công ty luật TNHH Quốc Tế Hồng Thái và Đồng nghiệp

- Hoàn thiện hồ sơ cho Quý khách hàng.

- Tư vấn thủ tục và các nội dung khác có liên quan.

- Thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE