CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

So sánh chia doanh nghiệp và tách doanh nghiệp

Chia doanh nghiệptách doanh nghiệp là hai khái niệm dễ gây nhầm lẫn. Thực chất đây là hai hình thức tổ chức lại doanh nghiệp khác nhau và được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệp. Luật Hồng Thái đưa ra một số tiêu chí so sánh nhằm giúp các doanh nghiệp nắm rõ, phân biệt được hai hoạt động này, từ đó đưa ra quyết định phù hợp cho doanh nghiệp của mình, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Tiêu chí

Chia doanh nghiệp

Tách doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý

Điều 192 Luật Doanh nghiệp 2014

Điều 193 Luật Doanh nghiệp 2014

Giống nhau

+ Đối tượng: công ty TNHH  và công ty cổ phần

+ Công ty chia, tách cùng loại với công ty bị chia, bị tách

+ Các công ty sau khi chia, tách vẫn liên đới chịu trách nhiệm với   công ty trước khi chia và tách.

+ Thủ tục: Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia, tách công ty.

+ Phải gửi thông báo cho chủ nợ và người lao động về việc chia, tách công ty.

+ Đăng ký doanh nghiệp công ty mới

Khác nhau

Cách thức thực hiện

Công ty được chia thành nhiều công ty cùng loại

A -> B + C

Trong đó: A. công ty bị chia

B, C: công ty mới

Doanh nghiệp tách bằng cách chuyển một phần tài sản của mình hiện có để thành lập một hoặc một số công ty mới

A -> A + B

Trong đó: A: công ty bị tách

B: công ty mới

Hệ quả

Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi công ty được tách đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách vẫn tiếp tục hoạt động.


Phạm vi dịch vụ của Công ty luật TNHH Quốc Tế Hồng Thái và Đồng nghiệp

- Hoàn thiện hồ sơ cho Quý khách hàng.

- Tư vấn thủ tục và các nội dung khác có liên quan.

- Thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE