CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Luật Hồng Thái hướng dẫn thủ tục tách công ty TNHH

Tách công ty TNHH là việc chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (Công ty bị tách) để thành lập thêm một hoặc nhiều công ty khác cùng loại (Công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Các bước tách công ty trách nhiệm hữu hạn:

Bước 1: Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty.

- Nội dung của Nghị quyết tách công ty:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách;

+ Tên công ty được tách sẽ thành lập;

+ Phương án sử dụng lao động;

+ Cách thức tách công ty; thời hạn thực hiện tách công ty;

+ Giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách;

Bước 2: Gửi Nghị quyết tách công ty đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;

Bước 3: Các thành viên, chủ sở hữu công ty của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty

Bước 4: Thực hiện đăng ký doanh nghiệp cho công ty được tách.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp gồm:

- Điều lệ công ty;

- Danh sách thành viên;

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao hợp lệ giấy tờ tùy thân của đại diện theo pháp luật của công ty;

- Nghị quyết tách công ty.

Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch - Đầu tư.

Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội;

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp;

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký Doanh nghiệp;

Phạm vi dịch vụ của Công ty luật TNHH Quốc Tế Hồng Thái và Đồng nghiệp

- Hoàn thiện hồ sơ cho Quý khách hàng.

- Tư vấn thủ tục và các nội dung khác có liên quan.

- Thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Công ty Luật TNHH Quốc Tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp

Đ/C: LK9-38 Tổng cục V, Tân Triều, Thanh Trì, HN

(Cuối đường Chiến Thắng - Triều Khúc Thanh Xuân).

Tel: 0983638601/0432222574

Mail: lshongthai@yahoo.com\luatsuhongthai@gmail.com

Web: http://www.luathongthai.com/www.dichthuat24.com


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE