CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Tách chi nhánh thành công ty mới có được không

Hỏi: Thưa Luật sư, chi nhánh do tôi làm giám đốc thực hiện hạch toán độc lập, hiện tại muốn tách ra khỏi công ty ban đầu để thành lập một công ty mới có được không? Thủ tục gồm những gì?

Cảm ơn Luật sư.


Đáp: Căn cứ Điều 193 luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

 Tách công ty có thể thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

 a) Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

 b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;

 Như vậy, luật không quy định trường hợp nào tách chi nhánh thành một công ty độc lập với công ty bị tách. Do vậy, không thể tiến hành tách chi nhánh của bạn được. Trường hợp bạn muốn đăng ký chi nhánh trở thành công ty độc lập, chi nhánh của bạn thực hiện việc chuyển toàn bộ tài sản, nghĩa vụ ... về cho công ty ban đầu. Sau đó thông qua nghị quyết tách công ty (tách phần tài sản, nghĩa vụ từ chi nhánh chuyển về) để thành lập nên công ty mới.

 Câu trả lời trên đây dựa theo thông tin khách hàng cung cấp. Mọi vấn đề còn thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Email:luathongthai@gmail.com để được hỗ trợ.


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE