CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Thủ tục chia doanh nghiệp

        Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới, sau khi chia doanh nghiệp thì doanh nghiệp bị chia sẽ chấm dứt hoạt động. Thủ tục chia doanh nghiệp như sau:
    luat-su-nguyen-hong-thai-luat-hong-thai.jpg
      - Bước 1: Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua quyết định chia công ty theo thể thức pháp luật và điều lệ công ty quy định. 
      - Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày công ty được chia, công ty bị chia gửi Thông báo về việc doanh nghiệp chấm dứt tồn tại tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính theo thủ tục như sau: Thông báo làm theo mẫu quy định tại Phụ lục II-17 ban hành kèm theo Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT, kèm theo là bản sao quyết định chia công ty Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và ra Thông báo về việc xóa tên doanh nghiệp do bị chia. 
      - Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua, quyết định chia công ty được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động.
     - Bước 4: Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty và tiến hành đăng kí kinh doanh.
Thủ tục đăng kí kinh doanh bao gồm các bước như sau:
Thành phần hồ sơ:
      1. Giấy tờ quy định tại Điều 20, 21 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (đối với công ty TNHHvà công ty cổ phần), theo đó bao gồm:
       + Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu)
      + Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên; người đại diện theo pháp luật của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.
     + Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (theo mẫu), kèm theo danh sách phải có:
      *Trường hợp cổ đông sáng lập là cá nhân:
     Bản sao hợp lệ (có công chứng) giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp cđối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân:
       + CMND còn hiệu lực hoặc hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt nam ở trong nước.
       + Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài như: Hộ chiếu        Việt Nam, hộ chiếu nước ngoài và một trong các giấy tờ còn hiệu lực khác…
       *Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức:
        Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân.
        + Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
        + Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề theo quy định đối với một hoặc một số cá nhân trong công ty mà theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề.
         2. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên về việc chia, tách công ty.
         3. Quyết định chia, tách công ty của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty theo quy định tại Điều 150, 151 Luật Doanh nghiệp 2005.
         4. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
        Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì phải yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện. Nếu hồ sơ hợp lệ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Cục thuế tỉnh để lấy mã số doanh nghiệp.
        Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo mã số doanh nghiệp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để ghi vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.
        Sở kế hoạch và đầu tư chuyển hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến công an tỉnh khắc dấu sau khi nhận được mã số thuế từ Cục thuế tỉnh. Công an tỉnh trả kết quả con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu cho sở kế hoạch đầu tư.
          Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại Sở kế hoạch và đầu tư theo phiếu hẹn.
       - Bước 5: Doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp mới được tách, doanh nghiệp bị chia, doanh nghiệp mới được chia thực hiện thủ tục đăng kí thuế như sau:
          1. Chia doanh nghiệp
          a) Đối với doanh nghiệp bị chia:
         Doanh nghiệp bị chia phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế khi có Quyết định   chia doanh nghiệp.
         Hồ sơ gồm:
        - Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
        - Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định chia doanh nghiệp;
        - Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).
      Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
         b) Đối với doanh nghiệp mới được chia:
        Các doanh nghiệp mới thành lập từ doanh nghiệp bị chia phải thực hiện kê khai đăng ký thuế với cơ quan thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện theo quy đinh của pháp luật về đăng ký mới doanh nghiệp.

 Công ty Luật TNHH Hồng Thái và đồng nghiệp xin hân hạnh được mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ tư vấn tốt nhất về các lĩnh vực như:

     + Tư vấn pháp luật dân sự, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch dân sự;
 
      +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch và nghĩa vụ dân sự như: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh…;
 
     +   Tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng mua bán, tặng, cho, vay mượn tài sản;
 
    +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng thuê, thuê khoán tài sản và các quy định pháp luật liên quan;
 
    +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm và các quy định pháp luật liên quan;
 
   +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền và các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề ủy quyền.
 
  +   Tư vấn, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến thừa kế như: tư vấn, hỗ trợ pháp lý về thừa kế cho người để lại thừa kế, người thừa kế; soạn thảo di chúc và các văn bản khác; tư vấn, hỗ trợ pháp lý các vấn đề thừa kế khác có liên quan;
 
   +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yêu tố nước ngoài.
Xin vui lòng liên hệ: 097 693 3335 để công ty chúng tôi có thể tư vấn cho quý khách.

   Trân trọng!

Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE