CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Khi giải thể, doanh nghiệp phải giải quyết những chế độ gì cho người lao động?


Theo quy định tại Khoản 2 Điều 202 Luật doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. 

Với chủ trương bảo đảm tối đa quyền và lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động, Khoản 5 Điều 202 Luật doanh nghiệp cũng quy định thứ tự thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp, trong đó khoản nợ được ưu tiên thanh toán là các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết. Khoản nợ này được ưu tiên thanh toán trên khoản nợ thuế và các khoản nợ khác (khoản nợ trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng với đối tác, nợ vay...). 

Như vậy, để có thể thực hiện thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định tại Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp.Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE