CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Thu hồi giấy phép đăng kí kinh doanh

Việc giải thể của một doanh nghiệp dựa trên hai nguyên nhân chủ yếu là do mong muốn của doanh nghiệp muốn chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc do doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng pháp luật kinh tế là căn cứ để phòng Đăng kí Kinh doanh thu hồi giấy phép đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp. 


Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép đăng kí kinh doanh đương nhiên chấm dứt hoạt động. Theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép đăng kí kinh doanh trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;

Thứ hai, doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 18 của Luật này thành lập;

Thứ ba, doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;

Thứ tư, doanh nghiệp không gửi báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Pháp luật theo yêu cầu của Phòng đăng kí kinh doanh khi xét thấy cần thiết; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo của doanh nghiệp (theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 209 của Luật Doanh nghiệp) đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

Thứ năm, theo quyết định của Tòa án.

(Theo quy định tại Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp 2014)

P.Thảotải xuống (3).jpg


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE