CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Dịch vụ thực hiện thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp tại Công ty Luật TNHH Hồng Thái và đồng nghiệp

Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp xin hân hạnh được mang tới cho quý khách hàng dịch vụ tư vấn về giải thể và phá sản của một công ty, doanh nghiệp.
Giải thế, phá sản là những biện pháp giúp cho doanh nghiệp rút khỏi thị trường một cách hợp pháp. Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm sẵn sàng trợ giúp quý khách trong lĩnh vực này.

Công ty Luật Hồng thái có nhiều kinh nghiệm tư vấn các trường hợp giải thể doanh nghiệp như:

1.Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc giải thể doanh nghiệp;

2.Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể;

3.Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động

4.Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể;

5.Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp;

6.Tư vấn thủ tục đóng mã số thuế.

7.Tư vấn thủ tục xác nhận đóng tài khoản tại Ngân hàng (nếu có mở tài khoản) hoặc cam kết không mở tài khoản;

8.Tư vấn thủ tục huỷ dấu và trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

9.Tư vấn thủ tục trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công ty Luật Hồng Thái có nhiều kinh nghiệm trong việc tiến hành thủ tục phá sản như:

1.Tư vấn về nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản ;

2.Tư vấn các quy định về tổ quản lý, thanh lý tài sản để làm nhiệm vụ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản ;

3.Tư vấn về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổ quản lý, thanh lý tài sản;

4.Tư vấn về quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ;

5.Tư vấn về quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động;

6.Tư vấn về Nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản ;

7.Tư vấn về Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của các cổ đông công ty cổ phần

8.Tư vấn về Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của thành viên hợp danh ;

9.Tư vấn về Nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

10.Tư vấn về việc Thông báo doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản ;

11.Tư vấn về việc nộp Phí phá sản và tạm ứng phí phá sản ;

12.Tư vấn về việc Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ;

13.Tư vấn về việc Thông báo việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ;

14.Tư vấn các trường hợp Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

15.Tư vấn về Khiếu nại việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

16.Tư vấn xác định các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi lâm vào tình trạng phá sản ;

17.Tư vấn các biện pháp bảo toàn tài sản cho doanh nghiệp;

18.Tư vấn cách thức tiến hành hội nghị chủ nợ;

19.Tư vấn thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh;

20.Tư vấn thủ tục thanh lý tài sản;

21.Tư vấn về việc tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản;

22.Tư vấn các nội dung khác có liên quan đến thủ tục phá sản.
thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep-tu-nhan.jpg

Công ty Luật TNHH Hồng Thái và đồng nghiệp xin hân hạnh được mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất về các lĩnh vực như:
+ Tư vấn pháp luật dân sự, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch dân sự;
+Tư vấn đầu tư, khắc dấu, cấp giấy phép kinh doanh, tư vấn sở hữu trí tuệ, in hóa đơn;
 
+   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch và nghĩa vụ dân sự như: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh…;
 
+   Tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng mua bán, tặng, cho, vay mượn tài sản;
 
+   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng thuê, thuê khoán tài sản và các quy định pháp luật liên quan;
 
+   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm và các quy định pháp luật liên quan;
 
+   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền và các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề ủy quyền.
 
+   Tư vấn, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến thừa kế như: tư vấn, hỗ trợ pháp lý về thừa kế cho người để lại thừa kế, người thừa kế; soạn thảo di chúc và các văn bản khác; tư vấn, hỗ trợ pháp lý các vấn đề thừa kế khác có liên quan;
 
+   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yêu tố nước ngoài.
Xin vui lòng liên hệ: 097 693 3335 để công ty chúng tôi có thể tư vấn cho quý khách.
Trân trọng!

Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE