CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể

Sau khi có quyết định giải thế doanh nghiệp, các doanh nghiệp bắt buộc không được thực hiện một số hoạt động nhất định.

* Các hoạt động bị cấm sau khi tiến hành giải thể doanh nghiệp:

Cất giấu, tẩu tán tài sản, từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ, chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ bảo đảm bằng tài sản doanh nghiệp, ký kết hợp đồng mới trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp, cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản, chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực, cho thuê tài sản, chấm dứt hợp đồng đã có hiệu lực, huy động vốn dưới mọi hình thức.

*Trách nhiệm pháp lý của cá nhân có hành vi vi phạm đối với các hoạt động bị cấm.

Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường

-       Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

-       Cá nhân người quản lý công ty có liên quan phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại do việc không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục trong trường hợp giải thể doanh nghiệp do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.

-       Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên HĐTV công ty TNHH, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, giám đốc hoặc tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ giải thể doanh nghiệp, trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, thì phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 5 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể công ty.

-       Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

-       Trường hợp chi nhánh bị giải thể nhưng doanh nghiệp vẫn hoạt động thì doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh.
Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE