CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Giải thể doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp (10:52 | 24/08/2017)
Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (09:40 | 26/06/2017)
     Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là thủ tục bắt buộc đầu tiên...
Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể (09:42 | 10/05/2017)
Sau khi có quyết định giải thế doanh nghiệp, các doanh nghiệp bắt buộc không được thực hiện một số...
Doanh nghiệp sau khi giải thể sẽ không còn tồn tại trên thực tế. (09:15 | 10/05/2017)
Có hai mối quan hệ...
Thủ tục giải thể hộ kinh doanh (03:08 | 09/05/2017)

Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp thực hiện các thủ tục chấm...
Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân (04:05 | 11/01/2017)
Cục quản lý cạnh tranh đã công bố thông tin về tình hình doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng họat động...
Thu hồi giấy phép đăng kí kinh doanh (11:06 | 22/03/2017)
Việc giải thể của một doanh nghiệp dựa trên hai nguyên nhân chủ yếu là do mong muốn của doanh nghiệp...
Quy trình giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn( TNHH) (03:52 | 23/03/2017)
Giải thể doanh nghiệp là việc chủ thể doanh nghiêp tiến hành các thủ tục pháp lý về giải thể, nhằm...
Các khoản nợ được xử lý theo thứ tự như thế nào sau khi công ty giải thể? (03:57 | 23/03/2017)
Giải thể Doanh Nghiệp là việc Doanh Nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh do đã đạt được những...
Doanh nghiệp có bắt buộc phải tổ chức hội nghị chủ nợ khi phá sản không? (11:27 | 24/03/2017)
Hội nghị chủ nợ được hiểu là cuộc họp của các chủ nợ do Thẩm phán triệu tập và chủ trì để thảo luận...
|<   <  
1  2  3 
  >   >|
Trang 1/3

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE