CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Những đối tượng áp dụng của Luật Phá sản


Theo quy định của Luật phá sản 2014,đối tượng áp dụng của Luật phá sản bao gồm:

"1. Luật này áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gọi chung là hợp tác xã) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Chính phủ quy định cụ thể danh mục và việc áp dụng Luật này đối với doanh nghiệp đặc biệt trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và trong các lĩnh vực khác thường xuyên, trực tiếp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu."

Như vậy, các đối tượng của Luật phá sản 2014 là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Như vậy, ngoài những danh mục mà chính phủ áp dụng luật này đối với những doanh nghiệp đặc biệt tại khoản 2 Điều 2, thì hộ kinh doanh, doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam khi lâm vào tình trạng phá sản không được áp dụng các quy định của Luật Phá sản để giải quyết mà chỉ được áp dụng các quy định của Luật Dân sự, Luật Tố tụng dân sự.

(M.Ngọc)


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE