CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Phá sản theo thủ tục rút gọn

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.
- Theo quy định của Luật phá sản năm 2014 thì thủ tục phá sản được thực hiện qua những bước sau:
Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
Bước 2: Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
Bước 3: Mở thủ tục phá sản
Bước 4: Triệu tập Hội nghị chủ nợ
Bước 5: Phục hồi doanh nghiệp
Bước 6: Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản
Bước 7: Thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.
-  Có 4 trường hợp phá sản theo thủ tục rút gọn tướng ứng với các bước trong thủ tục phá sản đó là: Bước 1, bước 2, bước 4 và bước 5, Cụ thể những trường hợp đó là:
Trường hợp thứ nhất, người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 5 của Luật phá sản năm 2014 mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không còn tiền, tài sản khác để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản thì Tòa án sẽ tuyên bố phá sản luôn đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó.
Trường hợp thứ hai, sau khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tức là đã nộp lệ phí phá sản và tạm ứng chi phí phá sản nhưng doanh nghiệp, hợp tác xã lại không còn đủ tiền, tài sản để thanh toán chi phí phá sản bao gồm chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, chi phí kiểm toán, chi phí đăng báo và các chi phí khác theo quy định của pháp luật thì Tòa án cũng sẽ tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã đó phá sản.
Trường hợp thứ ba, khi triệu tập hội nghị chủ nợ lần thứ nhất không thành do không đáp ứng đủ điều kiện có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo đảm, có sự tham gia của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được phân công giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Tiếp tục triệu tập Hội nghị chủ nợ lần thứ hai cũng không thành do không đáp ứng đủ điều kiện của Hội nghị chủ nợ thì Tòa án cũng tuyên bố phá sản.
Trường hợp thứ tư, triệu tập thành công hội nghị chủ nợ, nếu Hội nghị thông qua Nghị quyết đề nghị áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã. Sẽ xảy ra một trong hai tình huống:
Một là, doanh nghiệp, hợp tác xã từ chối tiến hành hoạt động phục hồi.
Hai là, doanh nghiệp, hợp tác xã đồng ý việc phục hồi, đưa ra phương án và tiến hành việc phục hồi nhưng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi kinh doanh mà việc phục hồi không thành công.
Trong cả hai tình huống nêu trên thì Tòa án sẽ ra quyết định tuyên bố phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.

 (M.Ngọc)

 Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE