CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Vốn thành lập doanh nghiệp tư nhân

Theo như quy định của pháp luật, khi thành lập doanh nghiệp cần biết đến hai loại vốn là vốn điều lệ và vốn pháp định.
Vốn điều lệ là số vốn mà các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào trong Điều lệ công ty
Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu để thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định được quy định theo danh mục ngành, nghề yêu cầu vốn pháp định theo yêu cầu của Chính phủ.


Về vấn đề vốn khi lựa chọn thành lập một doanh nghiệp tư nhân, hiện nay  Luật Doanh nghiệp không quy định bắt buộc doanh nghiệp tưu nhân nói riêng và doanh nghiệp nói chung về mức vốn điều lệ cần phả có để thành lập doanh nghiệp mà chỉ với một số ngành nghề sẽ yêu cầu vốn pháp định tối thiểu khi thànhlập doanh nghiệp.
Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể đưa ra số vốn điều lệ thành lập doanh nghiệp tư nhân khi hồ sơ đăng kí thành lập doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư, song mức vốn đưa ra này phải đảm bảo trung thực, khách quan, đảm bảo khả năng thanh toán được và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trên mức vốn này.

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, cho phép chủ doanh nghiệp có thể thay đổi vốn điều lệ sau khi thành lập.
(M.Ngọc)

Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE