CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Tìm hiểu sơ lược về công ty mẹ

Công ty mẹ là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014 thì:

Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.”

Như vậy, một công ty được gọi là công ty mẹ của một công ty khác nếu sở hữu trên 50% vốn điều lệ của công ty đó, hoặc có quyền trực tiếp, gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc của công ty hoặc có quyền quyết định Điều lệ của công ty đó. Từ đó, có thể thấy, một công ty được coi là công ty mẹ của một công ty khi nắm quyền quyết định những việc mang tính quan trọng của công ty con hoặc sở hữu quá nửa số vốn điều lệ.coogn-ty-mẹ-con.gif

P.Thảo

 


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE