CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Ưu - hạn chế của lựa chọn công ty TNHH 2 thành viên

Thành viên công ty TNHH chịu trách nhiệm hữu hạn tương ứng với số vốn nhưng hạn chế khả năng huy động vốn!

Ưu điểmNhược điểm

Công ty TNHH

Nhiều thành viên cùng tham gia góp vốn, cùng kinh doanh

Có tư cách pháp nhân Chịu TNHH về tài sản theo tỉ lệ vốn góp

Khả năng huy động vốn từ công chúng bằng hình thức đầu tư trực tiếp không có (Việc huy động vốn của công ty TNHH bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phần)

(M.Ngọc)

Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE