CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Khi một công ty muốn kinh doanh, phát triển, mở rộng thêm ngành, nghề thì cần thực hiện thủ tục bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho công ty.

Khi một công ty muốn kinh doanh, phát triển, mở rộng thêm ngành, nghề thì cần thực hiện thủ tục bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho công ty.

Trường hợp  bổ sung, thay đổi ngành, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng đăng kí kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng kí. Nội dung Thông báo bao gồm:

a)     Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh( trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế):

b)    Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

c)     Họ, tên chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

-         Kèm theo thông báo phải có:

-         Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên;

-         Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

-         Quyết định biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

 download (2).jpg

 (M.Ng)


 


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE