CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Hồ sơ thành lập công ty liên doanh

Tư vấn thành lập công ty liên doanh

Mô hình công ty liên doanh là mô hình công ty hợp tác phổ biến hiện nay. Công ty liên doanh được hiểu là hình thức kết hợp giữa doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu đầu tư tại Việt Nam với doanh nghiệp trong nước, mà số vốn góp và sở hữu của doanh nghiệp nước ngoài không vượt quá 49%, còn lại là sở hữu doanh nghiệp hoặc cá nhân trong nước.

Chính vì vậy, tư vấn thành lập công ty liên doanh ngày càng có nhu cầu tăng cao do cơ chế mở cửa thu hút đầu tư của Việt Nam, thu hút những nhà đầu tư nước ngoài và trong nước có xu hướng muốn hợp tác cùng kinh doanh. Vấn đề thành lập công ty liên doanh cũng phức tạp hơn bởi nó có nhiều thành phần tham gia đầu tư, chứ không phải cá nhân đặt ra.

Hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư

+Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

+Hồ sơ nhà đầu tư, cụ thể

-         Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao công chứng chiếu còn hiệu lực.

-         Trường hợp nhà đầu tư là pháp nhân

+ Bản sao công chứng dịch và bản sao đã được hợp pháp hóa lãnh sự các loại giấy tờ sau:

1.     Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh công ty

2.     Giấy chứng nhận mã số thuế công ty

3.     Điều lệ công ty

4.     Báo cáo tài chính công ty năm gần nhất

5.     Quyết định của công ty về việc đầu tư tại Việt Nam

6.     Thư chỉ định người đại diện công ty tại Việt Nam

7.     Hộ chiếu người đại diện Công ty tại Việt Nam

+Bản sao công chứng dịch và bản sao đã được hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản phần vốn góp thực hiện dự án của Nhà đầu tư

+Bản cáo tình hình tài chính của Nhà đầu tư

+Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu người đại diện theo pháp luật công ty

+Dự thảo điều lệ công ty phù hợp với loại hình doanh nghiệp đã lựa chọn

+Hợp đồng Liên doanh

+Thỏa thuận nguyên tắc về việc thuê nhà, đất làm địa điểm triển khai dự án

+Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của địa điểm triển khai dự án

+ Bản giải trình kinh tế- Kỹ thuật( áp dụng trong trường hợp dự án thành lập liên quan đến sản xuất, có quy mô từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện);

+Xác nhận việc ký quỹ của Ngân hàng( Áp dụng trong hợp dự án kinh doanh ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn phá định)


Hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư

+Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

+Hồ sơ nhà đầu tư, cụ thể

-         Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao công chứng chiếu còn hiệu lực.

-         Trường hợp nhà đầu tư là pháp nhân

+ Bản sao công chứng dịch và bản sao đã được hợp pháp hóa lãnh sự các loại giấy tờ sau:

1.     Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh công ty

2.     Giấy chứng nhận mã số thuế công ty

3.     Điều lệ công ty

4.     Báo cáo tài chính công ty năm gần nhất

5.     Quyết định của công ty về việc đầu tư tại Việt Nam

6.     Thư chỉ định người đại diện công ty tại Việt Nam

7.     Hộ chiếu người đại diện Công ty tại Việt Nam

+Bản sao công chứng dịch và bản sao đã được hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản phần vốn góp thực hiện dự án của Nhà đầu tư

+Bản cáo tình hình tài chính của Nhà đầu tư

+Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu người đại diện theo pháp luật công ty

+Dự thảo điều lệ công ty phù hợp với loại hình doanh nghiệp đã lựa chọn

+Hợp đồng Liên doanh

+Thỏa thuận nguyên tắc về việc thuê nhà, đất làm địa điểm triển khai dự án

+Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của địa điểm triển khai dự án

+ Bản giải trình kinh tế- Kỹ thuật( áp dụng trong trường hợp dự án thành lập liên quan đến sản xuất, có quy mô từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện);

+Xác nhận việc ký quỹ của Ngân hàng( Áp dụng trong hợp dự án kinh doanh ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn phá định)

download (1).jpg

(M.Ng)


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE