CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

CÔNG DÂN CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ GÌ TRONG VIỆC NỘP THUẾ

Thuế là  một khoản đóng góp bắt buộc cho nhà nước do pháp luật quy định đối với các pháp nhân và thế nhân thuộc đối tượng chịu thuế nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước . Thuế là hình thức phân phối lại bộ phận nguồn tài chính của xã hội , không mang tính hoàn trả trực tiếp cho người nộp. Bên cạnh việc đóng thuế công dân còn có quyền và nghĩa vụ nhất định của mình :
1. Quyền cùa người nộp thuế:
    a, Được hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế, cung cấp thông tin,tài liệu thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuê.
    b,Yêu cầu cơ quan quản lý giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế ; yêu cầu cơ quan tổ chức dám định số lượng , chất lượng , chủng loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
     c, Hưởng các ưu đãi về thuế , hoàn thuế theo quy định của pháp luật .
     d, Được giữ bí mật thông tin theo quy định của pháp luật.
     e, Ký hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế.
     g, Nhận văn bản kết luận kiểm tra thuế , thanh tra thuế của cơ quan quản lý thuế , yêu cầu giải thích nội dung kết luận kiểm tra thuế , thanh tra thuế ; bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế , thanh tra thuế.
     h, Được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản lý thuế , công chức quản lý thuế, gây ra theo quy định của pháp luật .
     i, Yêu cầu cơ quan quản lý thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình.
     k, Khiếu nại , khởi kiện quyết định hành chính , hành vi hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
      l, Tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của công chức quản lý thuế và tổ chức cá nhân khác.
2.Nghĩa vụ của người nộp thuế:
      a,Đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật .
      b, Khai thuế chính xác trung thực , đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn , chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ.
     c,Nộp tiền thuế dầy đủ đúng thời hạn , đúng địa điểm.
     d,Chấp hành chế độ kế toán ,thống kê và quản lý , sử dụng hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật .
     e,Ghi chép chính xác trung thực , đầy đủ các hoạt đọng phát sinh nghĩa vụ thuế,khấu trừ thuế và giao dịch phải kê khai khi thông tin về thuế.
     g,Lập và giao hóa đơn chứng từ cho người mua theo đúng số lượng , chủng loại ,giá trị thực thanh toán khi bán hàng hóa cung cấp các dịch vụ theo quy định của pháp luật.
      h,Cung cấp chính xác đầy đủ , kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thế số hiệu và nội dung giao dịch của tài khoản mở tại ngân hàng thương mại tổ chức tin dụng khác , giải thích tính thuế , khai thuế nộp thuế.theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.
      i, Chấp hành quyết định thông báo, yêu cầu của cơ quan quản lý thuế công chức  quản lý thuế theo quy định của pháp luật
     k, Chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật theo trường hợp người đại diện theo quy định của pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền  thay mặt người nộp thuế thực hiện thủ tục về thuế sai quy định.

Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE