CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam


Hỏi: Một đối tác của tôi là đối tác nước ngoài muốn thành lập công ty tại Việt Nam. Vậy tôi muốn hỏi, đối tác của tôi khi thành lập công ty có thể nộp hồ sơ tại đâu và thủ tục như thế nào?

Trả lời:

Với câu hỏi mà bạn đưa ra, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

123.jpg

Hiện nay, khi nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam thay vì phải thực hiện thủ tục đăng kí đầu tư và đăng kí doanh nghiệp thì nhà đầu tư nước ngoài có thể nộp đồng thời cả hai hồ sơ này tại cơ quan đăng kí đầu tư. Việc giải quyết trường hợp này được thực hiện như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 24 Nghị định 118/2015/NĐ-CP thì:

Ngoài thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Đầu tư, Nghị định này và pháp luật về doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài có quyền thực hiện các thủ tục này tại một đầu mối theo trình tự sau:

+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký đầu tư;

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo ý kiến cho Cơ quan đăng ký đầu tư;

+ Trong trường hợp có yêu cầu điều chỉnh hoặc bổ sung hồ sơ đăng ký đầu tư hoặc hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo 01 lần về toàn bộ nội dung không hợp lệ cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;

+ Căn cứ hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đã tiếp nhận, Cơ quan đăng ký đầu tư và Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm phối hợp xử lý hồ sơ và trả kết quả cho nhà đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Như vậy, căn cứ vào quy định tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP thì đối tác của bạn có thể thực hiện việc nộp cả hai hồ sơ này tại cơ quan đăng kí đầu tư mà không cần phải thực hiện tại hai cơ quan khác nhau.

Tuy nhiên, để người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam thì bên cạnh việc thực hiện thủ tục như trên thì hồ sơ cũng cần những yêu cầu nhất định, cần tham vấn luật sư để đạt được mục đích mong muốn.

 

Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp

 


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE