CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Công bố thực phẩm

Công bố thực phẩm chiếm môt vai trò bắt buộc đối với các đơn vị kinh doanh trước khi sản phẩm được bán trên thị trường.

Tất cả các loại sản phẩm thực phẩm dù ở trong nước hay ngoài nước đều phải thực hiện thủ tục này trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.


*Đối tượng thực hiện thủ tục công bố:

-Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm có đăng kí kinh doanh tại Việt Nam.

- Đại diện công ty nước ngoài có đưa sản phẩm thực phẩm vào lưu thông tiêu thụ trên thị trường Việt Nam.

*Đối với thực phẩm nhập khẩu:

+ Tài liệu cần cung cấp:

·        -- Bản scan Giấy đăng kí kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài

·      --  Kiểm nghiệm sản phẩm tại nước sản xuất của đơn vị kiểm nghiệm độc lập do nhà sản xuất cung cấp( Có ISO 17025), Kèm theo bản scan Giấy chứng nhận ISO 17025 của đơn vị kiểm nghiệm.

·        -- Nếu không có kiểm nghiệm như Mục (I) thì có thể cung cấp 3 mẫu sản phẩm/ 01 mẫu để thực phẩm việc kiểm nghiệm chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm tại Việt Nam.

·       --  Bản chụp rõ nét sản phẩm hoặc bản thiết kế nhãn chính sản phẩm.

+ Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung hoặc thực phẩm bảo vệ sức khỏe:

·        -- Bản scan Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài

·        -- Giấy chứng nhận lưu hành tự do của sản phẩm hoặc Giấy chứng nhận sức khỏe

·        -- Kiểm nghiệm sản phẩm tại nước sản xuất của đơn vị kiểm nghiệm độc lập do nhà sản xuất công cấp(Có ISO 17025), Kèm theo bản scan Giấy chứng nhận ISO 17025 của đơn vị kiểm nghiệm.

·       --  Nếu không có kiểm nghiệm  như Mục(I) thì có thể cung cấp 3 mẫu sản phẩm/ 01 mẫu để thực hiện việc kiểm nghiệm chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm tại Việt Nam

·       --  Bản chụp rõ nét sản phẩm hoặc bản thiết kế  nhãn chính sản phẩm.

*Hồ sơ công bố thực phẩm gồm có:

·        -- Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc bản công bố hợp quy.

·       ---  Bản thông tin chi tiết về sản phẩm/ Báo cao hợp quy.

·       -- Nhãn phụ sản phẩm.

·        --Kế hoạch giẩm sát định kỳ

·        --Báo cáo hợp quy( Đối với sản phẩm hợp quy)

·       -- Nhãn chính sản phẩm.

·        --Phụ lục cơ chế tác dụng của sản phải Tiếng Việt, Tiếng Anh)

·        --Phiếu kết quả nghiệm thu.

·        Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài( Bản scan hoặc bản sao có công chứng).

*Đối với thực phẩm sản xuất trong nước

+ Thực phẩm thường sản xuất trong nước

·        --Bản scan Giấy đăng ký kinh doanh( Có ngành nghề sản xuất thực phẩm)

·        --Giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng kí kinh doanh

·       -- Hợp đồng gia công

·      --  Kiểm nghiệm có đầy đủ các chỉ tiêu lý hóa, vi sinh, kim loại nặng

·       -- Bản thiết kế nhãn chính sản phẩm

*Đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung hoặc thực phẩm bảo vệ sức khỏe sản xuất trong nước

·        --Bản scan Giấy đăng kí kinh doanh

·       -- Giấy chứng nhận đủ cơ sở điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất

·        --Hợp đồng gia công( nếu thuê đơn vị gia công)

·        --Kiểm nghiệm có đầy đủ các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm

·       -- Bản thiết kế nhãn chính sản phẩm

*Hồ sơ gồm:

·        Bản scan Giấy đăng kí kinh doanh

·        --Giây chứng nhận có đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất

·        --Hợp đồng gia công

·        --Kiểm nghiệm sản phẩm

·       -- Bản thiết kế nhãn chính sản phẩm

·     --   Bản công bố tiêu chuẩn hợp quy

·        --Bản thông tin chi tiết sản phẩm

·        --Nhãn phụ sản phẩm

·        --Kế hoặc giám sát định kì

·        --Báo cáo đánh giá hợp quy

·        --Phụ lục cơ chế tác dụng

 (M.Ng)Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE