CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Buộc đổi tên doanh nghiệp nếu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp


Buộc đổi tên doanh nghiệp nếu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2016.
Theo đó, khi một doanh nghiệp bị xác định có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp có thể bị xử lý bằng một trong những hình thức sau:
- Bị buộc thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp: trong trường hợp Doanh nghiệp không chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, hoặc không tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp theo thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc theo thỏa thuận của các bên.
- Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: đối với trường hợp không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt hành chính và không gửi báo cáo giải trình đến Phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản.
 

Thông tư này cũng quy định rõ về trình tự, thủ tục xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp vi phạm. Theo đó, khi nhận được đơn yêu cầu xử lý vi phạm liên quan đến tên doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bên bị yêu cầu xử lý cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ giải trình hoặc tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh, thu thập chứng cứ.
Nếu trong quá trình trên, xác định được đã có vi phạm, cơ quan có thẩm quyền xử lý ra một trong các văn bản sau: 
- Kết luận về việc sử dụng tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 
- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, có nêu biện pháp khắc phục hậu quả. 
Trình tự, thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.
Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý yêu cầu thay đổi tên doanh nghiệp theo đề nghị của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp; yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.
Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn thực hiện thủ tục thay đổi tên, doanh nghiệp có tên xâm phạm không tiến hành thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, đồng thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
Mọi chi tiết liên hệ Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và   Đồng nghiệp. 
Địa chỉ: LK9-38 Tổng cục 5 BCA, Tân Triều, Hà Nội
SĐT: 0976933335, Gmail: luathongthai@gmail.com
 


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE