CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Nhận diện và khắc phục rủi ro từ môi trường tự nhiên

Cũng như hợp đồng, đối tượng của hợp đồng là các thực thể trong tự nhiên. Do vậy việc chịu tác động của tự nhiên là điều tất yếu, đặc biệt đối với các hợp đồng mua bán, trao đổi hàng hóa. Các trường hợp dễ xảy ra nhất mà ta có thể thấy như bão, lũ làm trôi, hỏng, mất hàng hóa, thời tiết không tốt làm ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện công việc trong hợp đồng…

Do vậy, các bên phải dự liệu, soạn thảo các điều khoản, quy định phòng trừ trong hợp đồng như:

Thứ nhất, quy định về trường hợp bất khả kháng.

 Các bên có thể quy định các trường hợp được coi là bất khả kháng (thiên tai, bão lụt, động đất, núi lửa…). Nếu việc vi phạm hợp đồng thuộc các trường hợp này thì bên vi phạm sẽ được miễn trừ trách nhiệm. Tuy nhiên, cũng phải quy định trách nhiệm hạn chế thiệt hại, trách nhiệm thông báo hoặc các trách nhiệm khác của bên vi phạm sẽ là điều kiện để được hưởng quyền miễn trừ này.

Thứ hai, quy định về việc chuyển rủi ro

Luật thương mại đã có những quy định cụ thể về chuyển rủi ro trong các trường hợp có địa điểm giao hàng xác định, không có địa điểm giao hàng xác định, trường hợp giao hàng cho người nhận hàng để giao mà không phải là người vận chuyển, trường hợp mua bán hàng hoá đang trên đường vận chuyển và các trường hợp khác. Các quy định này đều là quy định tùy nghi, trong trường hợp các bên không có thỏa thuận thì các quy định này sẽ đương nhiên được áp dụng.

Tuy nhiên để tránh những tổn thất, thiệt hại cũng như tránh tranh chấp phát sinh thì ngay từ khi thiết lập quan hệ hợp đồng, các bên nên cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận về thời điểm chuyển rủi ro trong từng trường hợp cụ thể.

Thứ ba, các bên có thể thỏa thuận lựa chọn công ty bảo hiểm hàng hóa

 Việc vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là vận chuyển bằng đường biển thường gặp nhiều rủi ro. Do vậy việc bỏ ra một khoản chi phí mua bảo hiểm hàng hóa để phòng trừ rủi ro là điều nên làm. Bởi nếu xảy ra tổn thất, toàn bộ hàng hóa sẽ được công ty bảo hiểm bồi thường thích đáng. Trường hợp xảy ra tổn thất nhưng không thuộc phạm vi bồi thường của công ty bảo hiểm, doanh nghiệp cũng sẽ được công ty bảo hiểm giúp đỡ về mặt pháp lý để giải quyết tranh chấp với người gây thiệt hại cho hàng hóa của mình.

Thứ tư, quy định về trách nhiệm vận chuyển hàng hóa.

 Thực tế sẽ có rất nhiều các thiệt hại không xảy ra nếu như bên vận chuyển/bên bán hàng thực hiện đúng trách nhiệm vận chuyển, bảo quản hàng hóa. Tuy nhiên do trong hợp đồng giữa các bên không có quy định này dẫn tới không đảm bảo hàng hóa được bảo vệ, bảo quản. Khi thiệt hại xảy ra, bên vi phạm căn cứ vào quy định về trường hợp bất khả kháng, bên bị thiệt hại thì yêu cầu thực hiện nghĩa vụ do không thực hiện đúng trách nhiệm bảo quản.

Việc không quy định hoặc quy định không rạch ròi giữa hai nội dung này có thể dẫn tới tranh chấp giữa các bên trong hợp đồng. Bởi thế các bên cần quy định cụ thể về phương thức, điều kiện vận chuyển, bảo quản. Việc quy định càng cụ thể thì càng tránh rủi ro tranh chấp sau này. 

KIM NGÂN


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE