CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Pháp luật quản lý thuế xác định vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quản lý thuế.


Ở nước ta, pháp luật thuế hình thành và phát triển từ rất sớm, nó là căn cứ pháp lí để nhà nước quản lý quan hệ thu, nộp thuế giữa nhà nước và nhân dân. Trong tình hình phát triển của nước ta hiện nay, pháp luật thuế đóng vai trò hết sức quan trọng, nó vừa góp phần điều hòa nền kinh tế phát triển ổn định, tạo sự cân bằng giữa các nguồn thu và chi, hơn nữa pháp luật thuế còn là căn cứ, là tiền đề để cơ quan quản lý nhà nước xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý thuế.

- Về phía người nộp thuế:

        Nộp thuế vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của công dân. Tại Luật quản lí thuế, những người nộp thuế phải có các nghĩa vụ như: Đăng ký thuế; khai thuế chính xác, trung thực; nộp tiền thuế đúng thời hạn, địa điểm; chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật…Những nghĩa vụ này được đặt ra nhằm giúp các cơ quan thuế quản lý việc thu nộp thuế một cách dễ dàng và bao quát hơn. Ngoài ra, quy định như vậy cũng giúp cho việc phát hiện các trường hợp vi phạm dễ dàng hơn, dựa vào những quy định này của pháp luật có thể xử lý các hành vi vi phạm.

       Luật quản lí thuế 2006 sau hơn 6 năm thi hành, đến năm 2012, tất cả các đối tượng nộp thuế đều nắm rõ trách nhiệm tự khai tự tính tự nộp thuế của mình mà không phải phụ thuộc vào cơ quan quản lí thuế cũng như thực hiện những thủ tục hành chính phức tạp như trước đây.

       Chẳng hạn, Ngày 15/1/2013, Tổng Cục Thuế đã ban hành công văn số 187/TCT-CNTT về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2012, trong đó hướng dẫn rõ về việc quyết toán thuế đối với một số đối tượng nộp thuế đặc biệt như: “Đối với cá nhân mua bán chứng khoán trong năm 2012, sau khi kết toán phần lãi chứng khoán với thuế suất 10% (tính theo thuế suất đã giảm 50%), nếu có chênh lệch thừa hoặc thiếu thuế thì làm hồ sơ quyết toán thuế TNCN; Đối với người nước ngoài khi kết thúc làm việc tại Việt Nam trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân là người nước ngoài kết thúc làm việc tại Việt Nam, đã thực hiện quyết toán thuế trước 31/12, sau đó cá nhân quay lại Việt Nam và làm việc đến hết năm đó thì cuối năm cá nhân thực hiện quyết toán thuế với thu nhập chịu thuế từ ngày 1/1 đến ngày 31/12.”

Việc hướng dẫn rõ ràng như thế này giúp các đối tượng nộp thuế thuộc các trường hợp này có thể xác định rõ trách nhiệm quyết toán thuế của mình, từ đó chủ động hơn trong việc khai thuế, tính thuế, nộp thuế theo quy định của pháp luật.

- Trách nhiệm của cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan:

       Điều 8 Luật quản lý thuế quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế. Đây là những quy định cơ bản về trách nhiệm của cơ quan quản lí thuế. Bên cạnh quy định tại Luật quản lí thuế và các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan quản lí thuế cũng đã ban hành văn bản xác định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan thuế cũng như cán bộ thuế. Các nhiệm vụ được xác định rõ như  đăng ký thuế, cấp mã số thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, tính thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, xoá nợ thuế, tiền phạt, lập sổ thuế, thông báo thuế, phát hành các lệnh thu thuế và thu khác theo quy định của pháp luật thuế; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước; Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật;… Những quy định cụ thể này giúp cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, từ đó tạo nên sự tương tác hiệu quả giữa cán bộ, cơ quan thuế đối với người nộp thuế trong việc khai thuế, tính thuế và nộp thuế, thu được kết quả cao.

      Việc chỉ rõ nhiệm vụ của các cơ quan có thẩm quyền như vậy đã phân công rõ ràng giữa các cơ quan, tránh sự chồng chéo lẫn nhau về việc quản lý và nhằm ngăn ngừa tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong công việc đồng thời tạo ra nền móng, tạo ra hành lang pháp lý vững chắc từ đó giúp các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các chức năng của mình một cách có hiệu quả hơn, theo đúng quy định của pháp luật.

       Người nộp thuế và người thu thuế đều có những quyền và nghĩa vụ nhất định, quyền và nghĩa vụ của hai chủ thể này được pháp luật quy định rất rõ ràng trong luật. việc tạo ra những quy đinh đó là nhằm xác định rõ những nghĩa vụ, trách nhiệm mà họ phải làm đối với nhà nước, nhằm tạo ra căn cứ pháp lý để buộc các chủ thể thực hiện đúng nghĩa vụ mà mình phải thực hiện hoặc xử lý các hành vi vi phạm.

2016318222156hoan-thue-doanh-nghiep_pmeg.jpg

Công ty Luật TNHH quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp xin hân hạnh được mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ tư vấn tốt nhất về các lĩnh vực như:

     + Tư vấn pháp luật dân sự, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch dân sự;
    +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch và nghĩa vụ dân sự như: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh…;
     +   Tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng mua bán, tặng, cho, vay mượn tài sản;
   +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng thuê, thuê khoán tài sản và các quy định pháp luật liên quan; 
   +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm và các quy định pháp luật liên quan;
    +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền và các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề ủy quyền.
    +   Tư vấn, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến thừa kế như: tư vấn, hỗ trợ pháp lý về thừa kế cho người để lại thừa kế, người thừa kế; soạn thảo di chúc và các văn bản khác; tư vấn, hỗ trợ pháp lý các vấn đề thừa kế khác có liên quan;
    +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
    Xin vui lòng liên hệ:  19006248 để công ty chúng tôi có thể tư vấn cho quý khách.


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE